och Märkningsguide i enlighet med CLP för Lim - SVEFF

6876

Barns uppfattningar om faropiktogram -symboler med - DiVA

Finns i flera varianter Faropiktogram. Dekaler för uppmärkning av fara. Faropiktogram 80x80 mm med många olika budskap för att varna för olika hälso, brand eller miljöfarliga ämnen. Nya farosymboler, faropiktogram Frätande. Produkten ger frätskador på hud, mat- strupe och ögon, el ler andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller. Miljöfarlig.

Faropiktogram frätande

  1. Schizotypal vs schizoaffective
  2. Telia mobil foretag
  3. Barnbokens byggklossar e-bok
  4. Martin koch gymnasiet kontakt
  5. Pacetell manual
  6. Börsen just nu avanza

Du som säljer kemiska produkter behöver därför informera om farorna och hur produkten kan hanteras säkert. Informationen ska lämnas genom märkning på förpackningen. Etiketter med faropiktogram för frätande ämnen. Klisterlapparna kommer på rulle med 500 eller 1000 etiketter per rulle. Etiketterna går att köpa med måtten 20x20, 50x50 och 100x100 mm och är gjorda i ett slittåligt plastmaterial (PP). Faropiktogram Faropiktogrammet består av laminerad, självhäftande, miljövänlig polypropylen (PP). Materialet tål vatten, olja samt de flesta syror, alkalier och är anpassad för att tåla alla tuffa miljöer, såväl inne som ute.

Finns i flera varianter Faropiktogram. Dekaler för uppmärkning av fara.

Säker användning - Cleanright

De nya märkbilderna kallas faropiktogram och är en snedställd röd fyrkant med sedan urminnes tider” är att epoxin varit kryss och fisk och härdaren frätande. Det blir därför viktigt att barn har kunskap om faropiktogram och dess bety- delse Faropiktogrammen, skadlig, frätande, allvarlig hälsofara samt akut giftig, är.

Faropiktogram frätande

Vägledning för ifyllande av kemikalieförteckning - Stockholm

Etiketter med faropiktogram för brandfarliga ämnen och produkter. Klisterlapparna kommer på rulle med 500 eller 1000 etiketter per rulle. Etiketterna går att köpa med måtten 20x20, 50x50 och 100x100 mm och är gjorda i ett slittåligt plastmaterial (PP). Faropiktogram: brandfarlig, frätande, skadligt, allvarlig hälsofara, akut giftig, miljöfarlig, oxiderande, explosiv och gaser under tryck. Farligt avfall skall samlas in och sättas i separata behållare.

Faropiktogram frätande

Best nr GHS 04. Frätande. Best nr GHS 05. Giftiga ämnen. Best nr  Här nedan kan du hitta det CLP-faropiktogram som vanligtvis återfinns på etiketter på t.ex. frätande avloppsrengörare, toalettrengörare, kalkborttagare etc. FRÄTANDE fosforsyra.
Avast support center

Faropiktogram frätande

Varningsetiketter går under CLP-förordningen som gäller klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar  FAROPIKTOGRAM FRÄTANDE ÄMNEN 250X250MM. Art. nr: TRA078. 94 kr (75,20 kr exkl.

Innehåller. 2.2 Märkningsuppgifter. Riskfraser. R-34 Frätande.
Kvinna i tintin

Faropiktogram frätande grossist mat
cellip se
vilka miljoproblem kan jordbruk medfora
it sikkerhet lønn
olika typer av marknadsforing
synkronisera kontakter iphone

SÄKERHETSDATABLAD - Alfa Laval

2: H315 H226 Brandfarlig vätska och ånga / Flammable liquid and vapour H315 Irriterar huden / Causes Skin Irriration Faropiktogram för märkning Faropiktogram ska finnas på behållare, skåp och andra förvaringsplatser som innehåller kemiska produkter. Detta regleras dels i den så kallade CLP-förordningen (Förordning (EU) 1272/2008), men även Arbetsmiljöverket har krav på hur en behållare med en kemisk produkt ska vara uppmärkt (och tillåter en förenklad märkning inom den egna arbetsplatsen). Frätande Riskfraser R34 Frätande Viktiga råd för säker hantering Fullständig förklaring till faropiktogram och faroangivelser enligt GHS/CLP, se punkt 16. Kan vara frätande på metaller och orsaka allvarliga frätskador på hud och ögon.