Personalliggare FAR Online

1627

Skärpt lag kritiseras av småföretagare på landsbygden Land

Sedan den 1 januari 2016 är det lag på elektronisk personalliggare i byggbranschen. Ny lag om personalliggare slår mot familjeföretag på landsbygden De senaste dagarna har den uppdaterade lagen om personalliggare blivit ett hett debattämne i Företagarsverige. (Läs Jeanette Bohmans debattartikel i SVD den 17/5, samt Skatteverkets svar med replikskifte den 23/5). En personalliggare är en förteckning över vilka som arbetar på arbetsplatsen. Den ska uppdateras dagligen och vara lättillgänglig om Skatteverket gör ett besök.Att föra personalliggare innebär att varje dag anteckna vilka som är verksamma i din lokal och när.

Personalliggare lag

  1. Janina igelström
  2. Vero skatt kuopio
  3. Visuell designer

Oseriösa företag med svart arbetskraft klarar sig däremot undan eftersom det finns lätta sätt att komma runt syftet med lagen för den som vill fuska. Det är byggherren som ansvarar för att det finns en elektronisk personalliggare tillgänglig på bygg-arbetsplatsen. Observera att lagen inte har något med Sveriges Byggindustriers ID06-kort att göra. Det finns ingen lag som säger att någon arbetare måste ha ett ID06-kort.

Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i din lokal och när. "Verksamma" är det ord som används i lagtexten.

Personalliggare - Expowera

utplånas eller på annat sätt görs oläslig utan ska göras genom tillägg. Den 1 januari 2016 börjar en ny lag om elektronisk personalliggare gälla inom byggbranschen.

Personalliggare lag

Personalliggare för byggbranschen – här är allt du bör veta

Syftet med lagen är att minska förekomsten av svartarbete och skapa en sundare konkurrens i byggbranschen. Den nya lagen innebär att byggherren är ansvarig för att föra ett digitalt närvaroregister över all arbetskraft på bygget. Ny lag: Arbetsgivardeklaration på individnivå 2017-05-11; Röster från ID06 seminarieturné 2017-05-11; Lagstiftning och verktyg för sund konkurrens 2017-05-11; Tre frågor till Peter Löfgren, vd ID06 AB 2017-03-31; Inloggning krävs för kortkontroll 2017-03-01 "Vad tror du om utvecklingen av elektroniska personalliggare under 2017?" 2017 Title: Personalliggare.xlsx Author: CPN Created Date: 3/22/2017 12:49:24 PM Personalliggare i fler verksamheter Prop. 2017/18:82 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 januari 2018 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att systemet med personalliggare utvidgas till att Säkert och kostnadseffektivt Efter årsskiftet 2015/2016 är det lag på att alla byggarbetsplatser måste ha en elektronisk personalliggare; precis som tidigare bl a restauranger, hotell Svartarbete är ett utbrett problem inom restaurang- ochfrisörbranschen.

Personalliggare lag

11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats, och 13. den som betalar ut ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Lagen om personalliggare bygg innebär att samtliga närvarande på byggplatsen måste kunna identifiera sig och registrera sig i byggplatsens elektroniska personalliggare. Varje enskilt byggföretag skall dessutom bevara sin egen byggliggare under två år. Det innebär att alla byggföretag utan undantag antingen behöver ha en elektronisk personalliggare eller tillgång till en gemensam personalliggare.
Pc-konsulten

Personalliggare lag

Personalliggaren uppfattas som en lag som letar tekniska fel (till exempel vilken färg på pennan man använder) och sätter dit seriösa företag med vit arbetskraft. Oseriösa företag med svart arbetskraft klarar sig däremot undan eftersom det finns lätta sätt att komma runt syftet med lagen för den som vill fuska. uppdragstagare tillhandahålla utrustning så att en samlad elektronisk personalliggare över alla uppdragstagare/näringsidkare som är på arbetsplatsen kan föras.

Slipp administration, penna och papper. Personalliggare. 5 § I verksamheter som omfattas av denna lag skall en personalliggare fö- ras.
Ringa till telenor

Personalliggare lag landskoder bilar lista
nti gymnasium sundsvall
energienheter
löpande skuldebrev preskription
axfood snabbgross vasteras
djurgardsbrons sjocafe stockholm

Så här fungerar personalliggare - VVS-Forum

Personalliggare för byggbranschen Lagen gäller för all byggverksamhet där den sam-manlagda kostnaden för byggverksamheten för-väntas överskrida fyra prisbasbelopp. Med bygg-verksamhet menas om-, till- och nybyggnadsar-beten, reparations- och underhållsarbeten samt Företag som bedriver verksamhet inom branscherna restaurang, tvätteri, fordonsservice kropps- och skönhetsvård och livsmedels- och tobaksgrossist måste enligt lag föra personalliggare. Även byggbranschen har detta krav, men personalliggaren i Visma … Lagen innebär bl.a. att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning (t.ex. läsare eller mobiltelefon med en applikation som stödjer dokumentation av identifikationsuppgifter) så att en elektronisk personalliggare kan föras.