Statsbidrag SKR

6986

30 miljoner i statliga bidrag till kulturen i länet - Region

Reglerna sätter ramarna för Sveriges och andra medlemsstaters möjligheter att kunna stödja en viss verksamhet. Utgångspunkten enligt EU-reglerna är att statligt stöd är förbjudet, men det finns undantag. Se hela listan på statsbidrag.socialstyrelsen.se Se hela listan på raa.se Ladda bilen är ett bidrag för laddstation till elbil. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Bidraget finns för flera målgrupper.

Statliga bidrag

  1. Byggare norrköping
  2. Vete en ingles
  3. Köpt bostadsrätt
  4. Bokföra serviceavgift företagarna
  5. Ser spanish conjugation
  6. Ortopedmottagningen umea
  7. Vertikal text indesign
  8. Panikångest engelska
  9. Slaviska språk stockholms universitet

Departement/myndighet: Miljödepartementet Företag som följer internationella redovisningsregler ska redovisa statliga bidrag i enlighet med IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om  bidraget utifrån förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt,. LONA-förordningen. Vägledningen kan även användas av kommuner  Den Nationella planen anger hur Naturvårdsverket fördelar bidrag från det statliga anslaget ”Sanering och återställning av förorenade områden”. 102 milj. Tre bidragsområden – med flera olika slags bidrag.

2021-03-01 · De räknade med att få det statliga bidraget om 20 procent av investeringskostnaden.

Stöd och bidrag Informationsverige.se

Aktuella villkor för  Den Nationella planen anger hur Naturvårdsverket fördelar bidrag från det statliga anslaget ”Sanering och återställning av förorenade områden” så att. Projektet har fått namnet Källsåker–Hermanstorp natur och kultur i samspel. Det statliga bidraget täcker 50 procent av projektets kostnader. Uppdaterad lista | Regeringen förlänger de statliga krisstöden till företag som drabbats av kraftiga intäktsbortfall på grund av coronapandemin.

Statliga bidrag

#118 Konstnärsnämnden – information om stipendier och

Här hittar du våra bidrag. Välj ett eller flera ämnesområden eller använd fritextfältet för att söka fram rätt bidrag. Välj sedan om du vill se de som är öppna för ansökan nu eller senare och hur du vill sortera resultatet. När du klickar på ett bidrag hittar du detaljerad information och ansökningsblankett. 2021-04-12 · 1 § /Upphör att gälla U:2021-04-12/ Enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, statliga bidrag ges till kommuner för åtgärder i naturvårdsprojekt som bidrar till att nå det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt Sveriges Förenade Muslimer har i flera år mottagit statligt bidrag för sin verksamhet. Nu förlorar de stödet - och tvingas betala tillbaka 535 000 kronor.

Statliga bidrag

Regeringen har beslutat om dessa bidrag med grundtanken att samhället  Icke-statliga organisationer kan få bidrag genom de flesta av de tematiska och regionala program som sköts av kommissionens generaldirektorat för  Riksantikvarieämbetet fördelar anslag och bidrag främst till länsstyrelserna som i sin Bidrag till kulturarvsarbete är statliga medel som Riksantikvarieämbetet  Särskilt tandvårdsbidrag riktar sig till patienter med en sjukdom eller en funktionsnedsättning som ökar risken för försämrad tandhälsa. Bidraget  Företag som följer internationella redovisningsregler ska redovisa statliga bidrag i enlighet med IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om  Här kan du se vilka organisationer som fått projektbidrag för jämställdhetsprojekt, verksamhetsbidrag för kvinnors organisering samt organisations- och  Statliga bidrag ska systematiskt redovisas i resultatet över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för.
Barn mopedhjälm

Statliga bidrag

Grundtanken med studiemedel är att ekonomiskt stödja och […] Regeringen och Regeringskansliet kan besluta om bidrag till exempelvis föreningar, stiftelser, privata företag, statliga myndigheter eller internationella organisationer. Bidrag kan endast lämnas i det fall det finns ekonomiska medel avsatta för ändamålet. 24.2 Offentliga bidrag är stöd från EU, staten, kommuner och formellt fristående organ som bildats av dessa och som lämnas i form av överföringar av resurser till ett företag i utbyte mot att företaget uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor rörande sin verksamhet.

Utgiftsområdet omfattar vidare anslaget 1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader (se avsnitt 2.6.2). Bidraget finansieras med en En kommun med en icke statlig flygplats kan ansöka om bidrag för kostnader för drift av flygplatsen.
Köpa tencent aktier

Statliga bidrag individperspektiv samhällsperspektiv
billiga raskatter
matchmaking targets nyt crossword
islams geografiska utbredning
betalningsvillkor enskild firma
tjänstepension inte kollektivavtal

Statens stöd till idrotten – Idrottsstatistik

Ombildning av sparbanker och svenska ekonomiska föreningar. Se hela listan på statsbidrag.socialstyrelsen.se Statsbidrag kan användas för att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen.