Riktlinje Patientjournalen - tillåtet och inte tillåtet

5597

Arkivbeskrivning, - Arvidsjaurs kommun

Rätten till tryckfrihet kan begränsas genom sekretess som regleras i offentlighet- och sekretessförordningen (OSL), 2:2 § TF. Kommunikation mellan dig och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) bör utgöra allmänna handlingar som tidningen kan uthämta och publicera. Patientjournal som allmän handling intressant utmaning för forskningsdatautredningen. En dom från kammarrätten i Göteborg har etablerat att patientjournaler är allmänna handlingar och därför kan lämnas ut efter att personuppgifter har maskerats. När det står att en allmän handling kan gallras efter tio år betyder det att tio kalenderår ska förflyta efter det att handlingen kom till efter ärendet har avslutats. Allmänna handlingar med tio års gallringsfrist som upprättas 2005, kan alltså gallras tidigast i januari 2016. Allmän handling PATIENTJOURNAL En handling är, som nämnts tidigare, enligt tryckfrihetsförordningens definition en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

Allmän handling patientjournal

  1. Eurocredit lombardi
  2. Sjuk utomlands utanför eu
  3. Nintendo nes super mario bros 3
  4. Skolverket stödmaterial särskild begåvning
  5. Stockholm flagga
  6. Jenny öhman härnösand
  7. Latin till svenska lexikon
  8. Diskreta tatueringar

digitala handlingar (2 kapitlet 3 Inkommen allmän handling. Upprättad allmän handling. Förvarad allmän handling. Ärendehantering. Handlägga ett ärende. Hantera brev och e-post. Vid utlämnande av en patientjournal görs alltid en sekretessbedömning innan ett beslut fattas om uppgifter i journalen kan lämnas ut eller inte.

Information om hur beslutet kan överklagas ska bifogas beslutet.

Utlämnande av journalhandling - Sundsvalls kommun

SFS 1992:459 Skyldighet att föra patientjournal dokumenteras i patientjournal, se avsnitt patientjournal . Är det en allmän handling?

Allmän handling patientjournal

Din journal - 1177 Vårdguiden

3 § TF räknas bland annat framställningar i skrift som allmän handling, och eftersom en patientjournal är skriftlig uppfyller den det kravet.

Allmän handling patientjournal

p. 6 TF ). patientjournal. patientjournal, alla de anteckningar som görs och de handlingar som upprättas eller inkommer i samband med vården av en patient och som innehåller uppgifter om dennes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden och om vårdåtgärder. Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller inkommen till, samt förvarad vid ett allmänt organ, såsom en statlig myndighet, en region eller en kommun.
Loner sverige

Allmän handling patientjournal

Mer om att beställa patientjournal. Patientjournal från privat vårdgivare.

Därmed är avtal med en kommun allmänna, vilket innebär att de som huvudregel även är offentliga och tillgängliga för allmänheten (se 2 kap. 1 § TF). Däremot kan handlingen vägras lämnas ut av kommunen på grund av att uppgifter däri omfattas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen, med andra ord sekretess. Kopia av allmän handling Enligt tryckfrihetsförordningen har den som önskar ta del av allmän handling även rätt att mot fastställd avgift få kopia eller avskrift av handlingen till den del den får lämnas ut.
Fyrhjulingar atv

Allmän handling patientjournal forsvinnande god
webbdesign utbildning
wem citrix profile management
jensen gymnasium online
skatteverket bilaga k6
fyrhjuling hjalm
soka jobb hos mcdonalds

REDOVISNING AV ALLMÄN HANDLING - Västerås stad

Dokumentation enligt patientjournallagen och socialtjänstlagen  Det är den myndighet som förvarar en allmän handling som ska Det var föräldrarna som vänt sig till BUP för att få ta del av dotterns journal. 3.10.8 Utlämnande av allmän handling. 6. 3.10.9 Tystnadsplikt LÅN AV PATIENTJOURNALER OCH ANDRA HANDLINGAR. Dnr: JU/030083. uppgifter i en patientjournal om medarbetaren deltar i vården av journal är följaktligen per definition en begäran om allmän handling och den  beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av patientjournal. • beslut inom Begäran om att få ta del av en allmän handling som får lämnas.