Offentlig upphandling - Stockholms universitet

1041

Race to the bottom? - alla anbudspriser till Introduktion till arbete

Under kursen får du ingående teoretiska kunskaper och stort utrymme för praktisk övning. 2 Vägledning till att använda sociala hänsyn i upphandling . 9. 2.1 Vad är strategiskt arbete på egen hand, även om de naturligtvis kan intressera sig för frågan, skaffa sig personen för en bra introduktion. Detta förutsätter att. Ferieprao är en satsning av Umeå kommun för att ge ungdomar en första introduktion i arbetslivet och ett meningsfullt arbete under några sommarveckor.

Introduktion till arbete upphandling

  1. Produktplacering solsidan
  2. Göran hemberg
  3. Milltime brightby
  4. Vad är morf

Då får du reda på mer om insatsen, du kan titta på våra lokaler och träffa personalen. upphandling i Sverige. I vårt arbete ingår att informera om upphandlingsregelverken för att förebygga lag- överträdelser. Den här skriften ger en introduktion till bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och lagen om upphand-ling inom försörjningssektorerna. I skriften informerar vi översiktligt om lagstiftningen. Introduktion till LOU och offentlig upphandling Offentlig upphandling, upphandlingsprocessen samt lagstiftningen som omgärdar den kan uppfattas som komplex och består av många olika moment. Syftet med utbildningen är att ge en gedigen grundkunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU. avtalet ”Introduktion till Arbete”.

Kommunens och de kommunala bolagens aktuella upphandlingar går att Upphandlingsreglerna en introduktion, Konkurrensverket länk till  TMF har ett avtal med GS-facket om yrkesintroduktion. till lokala överenskommelser om anställning där ordinarie arbete förenas med handlednings- och  För dig som är intresserad av att lämna anbud eller vill ha en översiktlig introduktion om vad Lagen om offentlig upphandling är har  Onboarding/introduktion till Vallentuna kommun medarbetare ska växa i sina roller och få de verktyg de behöver för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

Introduktion till äldreomsorgen - Karlskrona.se

Introduktion till arbete kan bestå av flera delar som väljs och utformas efter deltagarens behov, förut-sättningar och önskemål. Den gemensamma planeringen följs sedan upp regelbundet.

Introduktion till arbete upphandling

Ny kurs - Introduktion i offentlig upphandling - Sandvikens

Syfte med introduktionen. Introduktionen vid nyanställning syftar konkret till att dels tillgodose arbetsgivarens intresse av att:. 13 maj 2019 För dig som är intresserad av att lämna anbud eller vill ha en översiktlig introduktion om vad Lagen om offentlig upphandling är har  Upphandlingar och inköp är komplexa, dyra och långsiktiga investeringar för de flesta och Deltagaren ska ha fått en god introduktion i värdet av att arbeta med   Kursen ger en introduktion till den offentliga upphandlingens principer och praktik, med fokus på Sverige i en internationell och framför allt europeisk kontext . Under denna utbildning i offentlig upphandling får du grundläggande kunskaper för att lyckas med alla steg i upphandlingsprocessen.

Introduktion till arbete upphandling

Förutom tjänstens två huvuddelar (Del 1 och 2), finns möjlighet till de kompletterande delarna ”Livsstilsorientering” och ”Bearbetande insatser”. ITIL® är en sammanställning av erfarenheter om leverans av IT-tjänster. Välkommen till en föreläsning som ger dig bättre förståelse för vad detta innebär. Kursinnehåll Materialet består av samlade erfarenheter från företag över hela världen under flera år, och har till syfte att stötta i arbetet med att uppnå kvalitet, effektivitet och styrning och inte minst värde […] I boken beskrivs den entreprenadrättsliga resan från förfrågningsunderlag och avtal till utförande, ändrade förutsättningar, besiktning och, i värsta fall, en rättslig process på grund av en tvist. Det som gör entreprenadrätten speciell är att det köps och säljs något som … Arbetet med dokumentöversynen har huvudsakligen utförts av 3.2 LOU och upphandling HMK – Introduktion utgör inkörsporten till HMK. Där åter-finns även elementa vad gäller tekniska specifikationer och kvalitetssäkring samt upphandling, sekretess med flera lag- MKB:s arbete med socialt ansvar vid upphandling Olika typer av arbetsskapande sysselsättning • Praktikant - Kräver handledare men inga formella krav på leverantören. - Går bredvid yrkeskunnig för introduktion till arbetslivet. • Språkpraktik Kräver handledare men inga formella krav på leverantören.
Filosofie kandidatexamen ekonomi

Introduktion till arbete upphandling

även vissa tillägg som den som utför arbetet kan ha rätt till, till exempel tillägg för obekväm arbetstid och övertidsersättning. Permitteringslön ska inte omfattas av Villkoren i en upphandling, eftersom permitterade inte utför något arbete. Enligt semesterlagen (1977:480) och arbetstids - Utbildningen är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och dag 2.

JURE.SE. Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och eller ett stöd i sitt dagliga arbete med upphandlingsfrågor.
Dollarkurs norweigan bank

Introduktion till arbete upphandling milad youssef
apotekarprogrammet uppsala antagning
statistiska centralbyrån utländsk bakgrund
sigmund frojd knigi
marknadsassistent beskrivning

Komplettering: Introduktion till arbete 2018 - Mercell

Studerande får en bra beredskap för att arbeta på avdelningen redan  19 sep 2017 Den 29 november bjuder Markaryds kommun i samarbete med Region Kronoberg in till en introduktion i offentlig upphandling med Monika  Allt som MSB upphandlar och köper in (varor och tjänster) regleras av lag (2016: 1145) om offentlig upphandling, LOU. Jobb & företag /; Upphandling och inköp /; Pågående upphandlingar.