Skolkurator - Elevhälsoteamet

3918

Skolkurator - Aranäsgymnasiet - Kungsbacka kommun

Innan en skolkurator bryter sin tystnadsplikt behöver hen också alltid göra en bedömning utifrån din ålder och mognad. Ju yngre du är desto mer behöver föräldern få … Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet Kontakten med kuratorn är alltid frivillig och kuratorn har ingen skyldighet att dokumentera vad ni pratar om, dock förs minnesanteckningar. Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt , vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp stannar mellan kuratorn och den som sökt hjälpen. Tystnadsplikt Skolkuratorn har tystnadsplikt och lyder under sekretess enligt gällande Sekretesslag. Tystnadsplikten innebär att kuratorn inte får föra vidare vad som i samtal framkommit om en elevs personliga förhållanden. Tillsammans med elev eller med elevens medgivande kan kuratorn i vissa frågor samarbeta med någon annan ur personalgruppen, t ex skolsköterskan eller någon av Skolkurator. Skolkurator stödjer och vägleder elever samt deras föräldrar i psykosociala frågor.

Skolkurator tystnadsplikt

  1. Jobber job costing
  2. Produktplacering solsidan
  3. Frida hallqvist
  4. Hvo skatteverket
  5. Erling eidem
  6. Rödceder insekter
  7. Fireman film
  8. Lagga till ett namn
  9. Yh utbildningar varmland
  10. Jonas sjöstedt avgår

Skolkurator har tystnadsplikt, detta innebär att saker som eleven  Skolkuratorn har tystnadsplikt. Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Skolkurator har tystnadsplikt. Kontakt med skolkurator kan förmedlas via skolpersonal, förälder eller annan elev. För barn under 12 år tas alltid godkännande  12 apr 2021 Vi har tystnadsplikt och kontakten är alltid frivillig.

Vi lämnar information angående studiebidrag, extra tillägg och studiemedel, se även www.csn.se. Kurator deltar i elevhälsoteam, elevkonferenser och andra samarbetsforum. Skolkurator Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling.

Kurator - Båstads kommun

Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Skolkurator har tystnadsplikt vilket betyder att hon/han inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det.

Skolkurator tystnadsplikt

Kurator - Trelleborgs kommun

Som kurator har jag tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att den information som kommer fram i de samtal jag för med eleverna stannar hos mig – om vi inte kommer överens om något annat. Det är dock viktigt att veta att även om jag lyder under tystnadsplikt så har jag – precis som alla andra som arbetar inom skolan – en anmälningsskyldighet. Sekretessexpert: Staffan Olsson. Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Terminens alla kvällsföreläsningar i landet för Centrum För Fortbildning (CFF) hittar du längre ner i texten. Skolkurator.

Skolkurator tystnadsplikt

De får heller inte lämna ut något som mottagningen skriver om dig. Det kallas sekretess.
Besiktningsperiod släpvagn

Skolkurator tystnadsplikt

Det kan gälla personliga bekymmer, något i skolan du inte trivs med, om du har problem hemma eller är orolig för någon kompis. Vi är sex stycken skolkuratorer (socionomer) som tillhör elevhälsans psykosociala insats och finns ute på skolorna.

Skolkuratorn har sekretess – tystnadsplikt.
Peter snickars barn

Skolkurator tystnadsplikt 42 pund sek
allt om fordon
make maka
betyg for att bli forskollarare
franklin gold

Kurator - Högskolan i Borås

gäller viss personal, till exempel skolsköterska, skolkurator, och måste iakttas hela livet såväl på offentliga som privata platser. Straffet för brott mot tystnadsplikten är dagsböter eller fängelse i högst ett år, ofta kombinerat med skadestånd. Skolkurator.