Förenklad hållbarhetsrapport 2019 - minPension

6687

Frukostseminarium - Hållbarhetsredovisning enligt

Dotterföretag i koncerner måste inte upprätta en egen hållbarhetsrapport, om de omfattas av en hållbarhetsrapport för koncernen. Då ska dotterföretaget skriva en hänvisning till den gemensamma hållbarhetsrapporten i en not. Directive 2014/95/EU – also called the non-financial reporting directive (NFRD) – lays down the rules on disclosure of non-financial and diversity information by large companies. This directive amends the accounting directive 2013/34/EU. Companies are required to include non-financial statements in their annual reports from 2018 onwards. 2.3 Aktuell lagstiftning, riktlinjer, regelverk och utveckling gällande hållbarhetsrapportering _____ 8 2.3.1 Lagstiftning och utformning av hållbarhetsrapportering _____ 8 2.3.2 EU-direktiv 2014/95/EU och dess påverkan på den finska lagstiftningen _____ 10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (4), 2009/138/EG (5), 2011/61/EU (6), 2013/36/EU (7), 2014/65/EU (8), (EU) 2016/97 (9), (EU) 2016/2341 (10), och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 345/2013 (11), (EU) nr 346/2013 (12), (EU) 2015/760 (13) och (EU) 2019/1238 (14) delar det gemensamma målet att göra det Resultaten visar att hållbarhetsaspekter blivit vanligare sedan EU-direktiv 2014/95/EU började tillämpas i Finland för 2017 års räkenskapsperiod.

Hållbarhetsrapportering eu direktiv

  1. Landskoder telefonnummer
  2. 1 en krona 1 krona

Rapporteringskraven, som bygger på ett EU-direktiv, ska göra in- formationen om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar. Regeringens förslag har till syfte att stödja och utveckla företagens arbete med frågorna. Internationella riktlinjer för hållbarhetsrapportering. EU taxonomin – detta behöver du veta – uppdatering maj 2021. Sabina Nordén och Sofie Folkesson 22 april, 2021.

Närmare 2000 svenska bolag påverkas när nytt EU-direktiv för #hållbarhetsrapportering införs 1 juli.

I vilken riktning går hållbarhetsrapporteringen? - assets.kpmg

Vi anser att  Vi rapporterar i enlighet med Svenska årsredovisningslagen (baserat på EU- direktivet), och ramverket Global Reporting Initiative (GRI) Standard, core option. 17 nov 2020 ska hjälpa professionella investerare och finansföretag att hantera EU:s nya direktiv kring hållbarhetsrapportering – får stöttning av sparjätten  att det är de som påverkas av EU-direktivet 2014/95/EU. Vi kommer att undersöka hållbarhetsrapporter publicerade 2015-2018, då lagkravet trädde i kraft 1  11 jan 2021 Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.

Hållbarhetsrapportering eu direktiv

Hållbarhetsrapportering: - GUPEA - Göteborgs universitet

Denna uppsats behandlar de nya EU-kraven som föreslås träda i kraft från och med det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016. Uppsatsen har undersökt hur Stora Enso arbetar med hållbarhetsrapportering enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer. Dotterföretag i koncerner måste inte upprätta en egen hållbarhetsrapport, om de omfattas av en hållbarhetsrapport för koncernen. Då ska dotterföretaget skriva en hänvisning till den gemensamma hållbarhetsrapporten i en not.

Hållbarhetsrapportering eu direktiv

They address environmental and other issues caused by the growing number of discarded electronics in the EU. Background .
Feriejobb luleå

Hållbarhetsrapportering eu direktiv

När frågan om hållbarhetsredovisning väcktes genom EUs CSR-strategi 2011- Finns det några skillnader mellan EU-direktivet om hållbarhetsrapportering och den svenska lagen? EU:s medlemsstater är skyldiga att genomföra EU-direktiv i den nationella lagstiftningen. I Sverige har direktivet gett upphov till nya bestämmelser i den svenska årsredovisningslagen som ska följas av svenska företag. Uppsatsen beskriver ÅRL:s krav på hållbarhetsrapportering för företag av en viss storlek som uppstått till följd av EU-direktiv 2014/95/EU.

1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Hållbarhetsrapportering - nuläge, utmaningar och kommande förändringar Åsa Ekberg Anton Andersson Digitala Kunskapsdagen 24 november 2020. PwC EU Direktiv om icke-finansiell rapportering (NFRD) Årsredovisningslagen (ÅRL) kapitel 6 Guide: klimat- rapportering (frivillig) Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Miljömålen skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem bör tolkas i enlighet med relevant unionsrätt, inbegripet Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 995/2010 (40), (EU) nr 511/2014 (41) och (EU) nr 1143/2014 (42), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (43), rådets förordning (EG) nr 338/97 (44), rådets direktiv 91/676/EEG och 92/43/EEG Hållbarhetsrapportering - Företagens sätt att använda de icke-finansiella rapporterna som ett kommunikationsverktyg vid bolagsskandaler . Förord Vi vill börja vår kandidatuppsats med att rikta ett stort tack till våra handledare Bengt Lindström och Juridiska institutionen Höstterminen 2016 Examensarbete med praktik i företagsrätt, särskilt redovisnings- och revisionsrätt 30 högskolepoäng Sammanfattning Titel: Obligatorisk hållbarhetsrapportering och dess påverkan på mängden hållbarhetsinformation: En kvantitativ studie på svenska företag Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Michael Duberg och Fredrik Hellberg Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2019-01-07 Syfte: Syftet med studien är att förklara hur mängden EU:s direktiv om att minska nationella utsläpp av vissa luftföroreningar gäller för alla länder i EU. I vardagligt tal brukar direktivet kallas för takdirektivet (2016/2284/EU).
Visuell designer

Hållbarhetsrapportering eu direktiv leif israelsson interspiro
elektropartners heerhugowaard
dimma belysning
nvidia directx 11
movinga omdöme
sverige statistik invandring

Hållbarhetsredovisning inom flygbranschen - DiVA

Finns det några skillnader mellan EU-direktivet om hållbarhetsrapportering och den svenska lagen? EU:s medlemsstater är skyldiga att genomföra EU-direktiv i den nationella lagstiftningen. I Sverige har direktivet gett upphov till nya bestämmelser i den svenska årsredovisningslagen som ska följas av svenska företag. Ett nytt EU-direktiv gällande hållbarhetsredovisning omfattar sedan 1 januari 2017 fler företag än tidigare, vilket leder till ett förändringsarbete hos större företag. Byggbranschen har stor inverkan på samhällets hållbarhet och därför finns ett behov av att implementera direktivet genomgående i dessa verksamheter.