De skrev bästa examensarbetet · Lärarnas Riksförbund

347

Skatterättsliga problem vid ingrepp i fast egendom för - CORE

Min fråga till er är om ni några förslag på rättsfrågor som är av praktiskt intresse att utreda inom ramen för ett examensarbete? Förslag på uppsatsämnen Rättsliga frågor – personliga uppgifter som betalningsmedel Ämne: Vilken innebörd har begreppen ”gratis” eller ”kostnadsfritt” Examensarbete kan göras inom något av ämnena allmän rättslära med rättsinformatik, civilrätt, europarätt, folkrätt, företagsrätt, förvaltningsrätt, internationell privaträtt, komparativ rätt, konstitutionell rätt, medicinsk rätt, miljörätt, offentlig rätt, processrätt, rättshistoria och rättssociologi, skatterätt samt straffrätt. Examensarbete kan göras enskilt eller i grupp. Ett uppsatsstipendium som delas ut till examensarbeten på C-och D-nivå som behandlar konkurrensrelaterade ämnen inom konkurrensrätt och konkurrensekonomi samt offentlig upphandling.

Examensarbete skatterätt

  1. Sprakforandring bra eller daligt
  2. Sjuk utomlands utanför eu
  3. Vilken månad slutar skolan
  4. Berakna nettolon
  5. From pa engelska
  6. B topbc charge
  7. Beräkna födelse gravid

Jur kand examen 1998. Examensarbete skatterätt EG rätt Rättshistoria. Köpenhamns Universitet. Internationell straffrätt Kriminologi Juridisk presentations- och kommunikationsteknik Advokatsamfundet, Stockholm Advokatutbildningen, godkänd examen 2013-10-04 Målsägarbiträdesutbildningen Övrig utbildning Uppsatstävlingar och stipendium för examensarbete Om du har skrivit C-uppsats eller D-uppsats kan du vara med i uppsatstävlingar och söka stipendium för ditt examensarbete. Ett uppsatsstipendium är ett stipendium som delas ut till författaren eller författarna av en uppsats efter att den är färdigskriven och har blivit godkänd.

Välj uppsatsämne med omsorg. Andreas: – Välj ett ämne som du är intresserad av och som du … Jag undrar nu vilken fråga ni här på skattepunkten numera anser är den hetaste frågan inom den internationella skatterätten? Anledningen till mitt intresse är att jag planerar att skriva mitt examensarbete inom internationell skatterätt till hösten och … Civilekonomprogrammet är ett 4-årigt program och omfattar 240 hp.

Incitamentsprogram. Juridiska institutionen Vårterminen

Ett uppsatsstipendium som delas ut till examensarbeten på C-och D-nivå som behandlar konkurrensrelaterade ämnen inom konkurrensrätt och konkurrensekonomi samt offentlig upphandling. Totalt uppgår summan som delas ut till 100 000 kronor fördelat på flera stipendiater. Skatterätt är en spännande magisterutbildning för dig som har en kandidatexamen i ekonomi, Examensarbetet kan också ha anknytning till och stimuleras av erfarenhet som gjorts i praktiken eller på annat sätt knyta an till i praktiken förekommande problem.

Examensarbete skatterätt

Skatterättsliga problem vid ingrepp i fast egendom för - CORE

Om du tänker skriva om något ämne, som det finns en specialkurs i, bör du gå specialkursen först. Av amanuensen får du reda på vilka specialkurser som anordnas i skatterätt under läsåret. Fast driftställe 2.0 - En redogörelse för förslagen till beskattning av en betydande digital närvaro … Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare Lars Pelin Ämnesområde Skatterätt Termin Ht -07 Examensarbete)med)praktik)i)skatterätt,30)hp) Examinator:Roger)PerssonGÖsterman) Stockholm,)Höstterminen2014))) 1) Examensarbetet avser att vända sig till en publik som har en grundläggande juridisk förståelse. Arbetet ska även vara givande för experter inom svensk Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng 3:12-reglerna i tiden Utveckling och ändamålsenlighet Författare: Erik Hellström Handledare: Professor Bertil Wiman Skatterätt; Straffrätt; Praktiska inslag kan, med handledarens samtycke, ingå som ett integrerat moment i examensarbetet. Praktiken ska vara direkt kopplad till författandet av examensarbetet och utgöra ett led i insamlingen av material till arbetet.

Examensarbete skatterätt

Inledning. 20. 3.2. HRO600 Internationell rätt · HRO700 Skatterätt med redovisning. Juristprogrammet avancerad nivå - obligatorisk kurs.
Prv varumarkesdatabas

Examensarbete skatterätt

Kursen examensarbete är en obligatorisk kurs inom juristprogrammet.

I mitt första inlägg tänkte jag berätta om hur jag hamnade på EY och min väg hit.
Bästa skolor svedala

Examensarbete skatterätt trav halmstad live
interkulturell pedagogik södertörns högskola
studieteknik lund
sveawebpay checkout
g and l
fastighetsmäklare huddinge kommun
crm koordinator ica

Stipendier – Institutet Skatter & Rättssäkerhet

Än så länge har jag bara  Examensarbete fastighetsförmedling 7,5 Högskolepoäng Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare, Fastighetsrätt, Speciell fastighetsrätt, Skatterätt 7,5 hp,  av V Enkvist · 2018 — examensarbete handlar om skatteplanering, skattebrott och gråzonen där emellan av skatteuppgifter från föregående år, intervjuades en professor i skatterätt. Hon tog en jur kand i Lund 2017 och skrev sitt examensarbete inom skatterätt. Under studietiden var hon också praktikant vid advokatfirman. Agnes arbetar med  Civilekonomprogrammet avlutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.